Algemene Voorwaarden

1.
Bij SAUNAPARK kun je hemels genieten van rust en ontspanning.
Om dit te garanderen is iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar of 16 jaar in begeleiding van een volwassene welkom bij  SAUNAPARK EPE.

2.
Het personeel van SAUNAPARK EPE is gehouden de regels welke zijn opgenomen in de huisregels, algemene bapalingen en regelement toe te passen en te controleren.
Het is bevoegd op te treden indien deze regels worden overtreden.
Bij overtreding van regels is geen recht op compensatie van entreegelden o.d.

3.
De directie van SAUNAPARK EPE is niet aan sprakelijk te stellen voor zoekgeraakte eigendommen danwel beschadigingen daarvan.

4.
Gevonden voorwerpen worden maximaal 30 dagen in bewaring genomen.Na deze periode worden ze beschikbaar gesteld aan goede doelen.

5.
Cadeaubonnen en bonuskaarten zijn 36 maanden na datum aankoop geldig en worden niet geruild.
Cadeaubonnen worden niet vergoed bij verlies of diefstal.

6.
De directie SAUNAPARK EPE is bevoegd gedeeltelijk of geheel de accommodadatie ze sluiten indien daarvoor dringende redenen zijn. In dat geval worden entreegelden niet gerestitueerd.

7.
De directie van SAUNAPARK EPE behoudt zich het recht voor tarieven en openingstijden te wijzigen.

8.
Bij een annulering van dagarrangementen of behandelingen zijn de kosten als volgt:
24 uur of minder voor de reserveringsdatum 100 % van de reservingswaarde 
72 uur of minder voor de reserveringsdatum 80 % van de reservingswaarde
120 uur of minder voor de reserveringsdatum 50 % van de reservingswaarde